Et sæt regler for online videomøder | psychcon.eu

Et sæt regler for online videomøder

Fortrolige videomøder

Dansk Psykologforening har udarbejdet nogle retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser.

Disse ydelser omfatter også videomøder med klienter og er selvfølgelig særligt spændende for os og alle de psykologer, der arbejder med online ydelser.

De skriver bl.a.: "Under udarbejdelsen af retningslinjerne har Psykologforeningen søgt inspiration dels i de eksisterende nordiske retningslinjer for psykologarbejdet, dels i retningslinjerne for teknologiunderstøttede psykologydelser udarbejdet af den europæiske paraplyorganisation for de europæiske psykologforeninger EFPA, samt tilsvarende for den amerikanske psykologforening APA."

Du kan læse meget mere her:

Retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser

Selve retningslinjerne kan læses her:

Retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser