Projekt: Velfærdsfabrikken | psychcon.eu

Projekt: Velfærdsfabrikken

PsychCon deltager i "Ikke til at se det"-gruppen under projektet Velfærdsfabrikken.

Ikke til at se det

Mennesker med usynlige handicap kan opleve, at andre ikke tager det nødvendige hensyn og viser omtanke. De kan få skæld ud og blive jaget væk, når de benytter parkering reserveret mennesker med handicap eller særligt tilgængelige siddepladser i bus og tog. Skiltningen i det offentlige rum ekskluderer mennesker med usynlige handicap idet piktogrammer i f.eks. busser og tog illustrerer gravide, ældre eller mennesker i kørestol. Mennesker med gangbesvær oplever at skulle diskutere med andre om retten til at benytte disse pladser. Det opleves grænseoverskridende at skulle bære et handicapskilt for at dokumentere sin ret. Det fjerner glæden ved at bevæge sig rundt i det offentlige rum. Udfordringen betyder, at nogle bliver hjemme i stedet for eller tager offentlig transport på skæve tidspunkter for at undgå for mange mennesker.

Velfærdsfabrikken

Velfærdsfabrikken er et innovationsprojekt, der har til formål at engagere virksomheder og unge med handi-cap i udviklingen af ny produkter og services, som kan lette dagligdagen for mennesker med handicap.

I Velfærdsfabrikken samskaber unge med handicap og virksomheder nye velfærdsteknologiske løsninger. Ud-gangspunktet for arbejdet er 20 konkrete udfordringer fra de unges egen hverdag. En række teams bestående af offentlige og private virksomheder og unge med handicap skal med udgangspunkt i de konkrete udfordringer sam-skabe idéer og prototyper til nye produkter eller services.

Formålet er at understøtte udviklingen af teknologiske innovationer, der gør hverdag og social deltagelse med han-dicap nemmere. En af de grundlæggende idéer bag projektet er, at unge med handicap ikke blot skal være brugere af velfærdsteknologi, men i langt højere grad også bør ses som en afgørende ressource i udviklingen af disse tek-nologier. Velfærdsfabrikken afprøver i praksis rammerne for hvordan unge med handicap aktivt kan blive medskabere af løsninger, som kan komme dem selv og andre med handicap til gavn.

Velfærdsfabrikken er et toårigt projekt, som Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) står for i samarbejde med Teknologisk Institut. De almennyttige fonde Villum Fonden og Velux Fonden har finansieret projektet. 

Læs mere på www.velfærdsfabrikken.dk

Kontakt
Rasmus Hyttel Friberg, Sammenslutningen af Unge Med Handicap
rasmus@sumh.dk / 20 18 61 59

Ana d’Auchamp, Teknologisk Institut
amap@teknologisk.dk / 72 20 24 35