Om PsychCon | psychcon.eu

Om PsychCon

PsychCon  er et resultat av internasjonal og nordisk forskning og erfaring i forbindelse med internettbasert rådgivning og terapi.

Psykolog Marlene M. Maheu leder av Telemental Online Institute i USA uttaler at teknologien venter ikke på oss: "utviklingen går raskt og vi må følge med. Fremtiden innenfor helsetjenster skapes online, og fremtiden skapes nå." Hun sier videre at denne utviklingen stiller store krav, både til oss profesjonelle og til dem som bruker oss. Teknologien skal benyttes på en lovlig og etisk forsvarlig måte (Jensen 2014).

Misjon

PsychCon  er utviklet i den hensikt å bruke teknologien på en lovlig og etisk forsvarlig måte. Vi setter klientens sikkerhet i sentrum,  og gir helsepersonell mulighet for å møte sine klienter over en sikker og fortrolig videoforbindelse. Vi har prøvet ut forskjellige videoplattformer før valget falt på Vidyo som leverandør av PsychCons videoplattform. 

Visjon

PsychCons visjon er å bli et Nordisk vitensenter for helsepersonell på nettet, og en respektert leverandør av nettbaserte helsetjenester.

Foretningsmodel

PsychCon består av tre utviklingsspor:

Spor 1: Vi leverer en sikker og fortrolig videoplattform til helsepersonell som ønsker å møte sine klienter i klientens egne og trygge omgivelser.

Spor 2: Vi er i full gang med å etablere vår onlineklinikk. En klinikk som inngår avtaler med bedrifter, institusjoner, forsikringsselskaper, kommuner o.s.v., og rekruttere kompetente behandlere fra PsychCons egne medlemmer/abonnenter.

Spor 3: PsychCons tredje spor er tenkt som utdannelse og vitenssenter innenfor området nettbaserte helsetjenester.

Vi har etablert et medlemsforum hvor alle abonnenter av videoløsningen kan bli medlem hvis de ønsker. I medlemsforumet vil du finne ulike tema til gruppediskusjon, enten i form av en artikkel, video, eller en aktuell problemstilling. Medlemmene har selvfølgelig mulighet til å stille spørsmål, dele etiske problemstillinger, eller utfordringer han eller hun møter i sin kliniske hverdag. Både psykolog Svein Øverland og psykolog Kit Lisbeth Jensen følger opp, og står også til disposisjon for de som ønsker individuell veiledning (medlemspris).