Praktisk erfaring med e-terapi | psychcon.eu

Praktisk erfaring med e-terapi

Online kommunication

E-terapi er et relativt nytt område i Skandinavia, sammenlignet med andre land i verden. Dette betyr at vi ikke har så mange praktisk erfaring ennå. Historier og anekdoter fra klinisk arbeidsdagen er derfor velkommen. Her har vi endelig en god casehistorie, skrevet av norske psykolog Kaja Asbjørnsen Betin. Leder av DigPsyk og en erfaren online psykolog.

Noe vi er fornøyd med i Psychcon er at Kaja i dag møter sine kunder på vår video plattform. God sommer for våre brukere og fremtidig brukere. Hvis du har spørsmål, er vi klar med svar.

http://digpsyk.no/fortellinger-fra-videoterapirommet-siris-historie